Typiska montage av skyltar och visuella budskap

Här nedan finns ett axplock och typiska exempel på de skyltar och visuella budskap som vi har monterat. Både fasadskyltar, profilbokstäver, ljuslådor, diodskyltar, vepor och neonskyltar.

Service för Toyota

Service för Toyota

Service för Toyota

Service för Toyota

Projektet avsåg tvätt och service för Toyota. 40 anläggningar har genomförts mellan Stockholm, Karlstad, Göteborg och Malmö. Servicen har besod av en allmän översyn för ev. skador, tvätt utvändigt och byte av lysrör om det har behövts.
Skyltprogrammet har varit av varierande typ beroende på hur anläggningarna har sett ut, allt från fasadskyltar, pyloner, portaler, stolpskyltar och hänvisningsskyltar.
Totalt har 2700 kvm skyltyta tvättats och dokumenterats!

Men med en årlig service och tvätt ser vi till att skylten alltid är i bra kondition. Detta gör att skyltens livslängd ökar avsevärt mycket längre, en väl värd investering.

Netto, Västervik

Nyetablering av ny Nettobutik i Västervik. Lokalerna är en fd. Icabutik. 100 meters fasadband, en pylon, 7,5 m., skyltställning i fundament i mark, fasadskyltar, vepor och folie har monterats.

Netto, Västervik
Foliering, takskylt och fasadband Netto, Västervik
Skyltställning på fundament nedgrävd i mark. Netto, Västervik
Pylon med tid/temp & GPS-styrning, 7,5 m. hög
Netto, Västervik
Fasadskylt

Pressbyrån & Telia

Telia

Pressbyrån

Samtliga butiker Telia´s samtliga kontor, ÅF, butiker och alla Pressbyråer i Småland, Öland, Blekinge och Skåne har nu fått sina butiker servade. Serviceavtalet har innefattat tvätt in och utvändigt samt byte av lysrör på deras in- och utomhusskyltar. Totalt har 112 butiker genomförts.
Både Telia och Pressbyrån kunde samköras i samma servicerunda vilket innebar att båda kedjorna fick sin service utförd under kort tid.
För de flesta Pressbyråerna är enkel service genomförd, tvätt utvändigt och byte av lysrör om det har behövts. För de butiker som har fått komplett service har tvätt in- och utvändigt samt byte av lysrör gjorts.

Ramos Snickeri och Köksinredning i Kalmar

Ramos Snickeri och Köksinredning

Profilbokstäver som är monterade på fasad.

Coop Forum i Kalmar och Karlshamn

Coop Forum

Coop Forum

Montage av vepor över deras frukttorg samt frihängande vepor för deras olika avdelningar. Veporna vajrades från taket

Coop Konsum

Coop Konsum

Vi fick i uppdrag att profilera om Coop Konsum när de i början av 2007 bytte ut sitt skyltprogram. Arbetet bestod av att montera fasadplåtar, foliering och armaturer.

Bergkvarabuss i Karlskrona

Bergkvarabuss

Montering av kantbockade plåtar över respektive infart för bussarna. I samband med att en hel ny anläggning byggdes och stod klar i början av 2007.

Montering av neonskylt

Bergkvarabuss

Montering av neonskylt på Berkvarabuss i Karlskrona i samband med helt ny anläggning. Neonskylten var 9000 x 1500 (m.m) och monterades med hjälp av saxlift.

Smålands Motorcentrum

Smålands Motorcentrum

Renovering i form av nya transformatorer och nya neonkablar. Renoveringen genomfördes på ett flertal orter.

Omskyltning av Samhall

Samhall

Under våren 2007 fick Samhall en helt ny logotype, samtliga Samhallanläggningar runt om i Sverige fick då en helt ny skepnad. Vi var med att montera Samhalls nya logotype på ett flertal platser runtom i Kalmar län.

Nymontering för Lidl i Karlskrona

Lidl

En ny flaggskylt transporterades från Lidl i Kristianstad till Karlskrona för montering. Monteringen skedde i samband med Lidl´s nyöppnade butik vid gamla lokstallarna i Karlskrona.

Aastra, Karlskrona

Aastra Telecom Sweden AB, Karlskrona
Montering av 2 st. diodskyltar på fasad. För att montage av Aastra skulle kunna
genomföras fick Ericsson-skylt flyttas för att ge plats för Aastra då den tidigare
var centrerad på fasaden.Aastra Telecom Sweden AB, Karlskrona
Mindre Aastra-skylt monterades vid entré.

Preem fick nya fronter

Preem

Nya fronter och budskap för SÅIFA, DKV och UTA monterades på Preem. På en del stolpar byggdes också nya ljuslådor in.

Toyota, Karlshamn - johanssons Bil

Toyota Karlshamn

Toyota Karlshamn

Toyota i Karlshamn har fått Toyotas nya skyltprogram monterat.
Ljuslådor, diodskyltar och hänvisningsskyltar monterades.