Montering och service av skyltar

Creo Skyltmontage AB är ett montörsföretag inom all slags visuell kommunikation och profilering. Vi erbjuder montering av ljuslådor, neonskyltar, pyloner, informationsskyltar, stiftade bokstäver.

Rikstäckande montage och service

Vårt verksamhetsområde innefattar hela södra Sverige, från Stockholm till Trelleborg i söder. Vi kan därmed ta på oss ansvaret att genomföra nyprofileringar, montage eller service av skyltar i större områden.

Vår syn på väl genomförda montage

Förutom att vi brinner för det vi gör, när vi också efter montaget åker från platsen med vetskapen att vi gjort kunden nöjd, men framförallt att deras kunder ska kunna hitta och få den information som dom behöver, då känns det bra!

Vi kan med gott samvete påstå att vi är duktiga på det vi gör!

Kundrelation - En viktig del i vårt arbete

Vi är angelägna om att samarbetet oss emellan ska bli så effektivt som möjligt. Med vår kunskap om skyltmontage och skyltservie och den återkoppling som krävs får ni alltid en komplett dokumentation om vad som är gjort, bilder, servicerapporter och eventuella skaderapporter. På så sätt blir ert arbete enkelt vilket besparar er tid.

När vi får i uppdrag att genomföra ett montage så ser vi alltid till att kunden är informerad om när montaget ska ske, i god tid kontaktar vi kunden för att dom ska känna att dom är delaktiga. Vi går igenom om vad som ska göras så att alla är införstådda. På detta sätt skapar vi en bra kundrelation även ute på fältet. Trots allt är vi er förlängda arm när vi möter era kunder. Viktigt är att informationen fungerar åt alla håll när man ska arbeta tillsammans.

Survey

Vi erbjuder också att på förhand göra en survey för en framtida profilering. Vi levererar er en survey med tydliga referensmått och en tydlig fotografering om hur byggnaderna ser ut och vilka förutsättningar montaget innefattar. En väl genomförd dokumenterad survey tillsammans med situationsplan är en bra förutsättning för en bra uppskyltning.